syth i'r Mynegai

Oriel

Cyngerdd Nadolig y Cymdeithasau 2004, Yr Wyddgrug
-
Gwyl Owain Glyndwr 2004, Gwernymynydd
-

Gwyl Cadi Ha, Mai 2008

Noson Hen Galan, Ionawr 2008

Gwyl Cadi Ha, Mai 2007

Noson Hen Galan, Ionawr 2007

Gwyl Cadi Ha, Ebrill 2006

Noson Hen Galan, Ionawr 2006

Efo ni yn ein dathliad o'r Hen Galan eleni oedd Cô Bro Gwerfyl, ac hefyd grwp di-enw (ar hyn o bryd) o chwaraewyr y Bodhran o Wine Bar y Delyn...

Gwyl Cadi Ha, Mai 2005

Lleoliad yr wyl eleni oedd canol y dref Treffynnon, Dyffryn Maesglas, Caerwys, Yr Wyddgrug, a Pharc Gwledig Loggerheads. Roedd cynrychiolwyr o grwpiau dawns trwy Cymru, yn cynnwys Caerdydd a difyrrodd pawb efo dehongliad eu hun o'r Cadi Ha, a roedd sawl timau o ysgolion Sir y Fflint yn presennol ar gyfer y sesiwn bore yn Nhreffynnon. Adran dawns y Bolingey Troyl Band oedd y gwestai 'rhyngwladol' eleni!

Noson Hen Galan, Ionawr 2005

Ein gwestai arbennig eleni oedd Côr y Felinheli, ynglyn â'r cymysgiad cyffredin o gerddoriaeth Cymraeg, dawnsio, canu, cystadleuaethau barddoniaeth, a'r golwg anghyffredin o ddwy Fariau Llwyd! Roedd y noson eleni er côf am Geoff Jenkins, sylfaenydd Dawnsyr Delyn.

Gwyl Cadi Ha, Mai 2004

Unwaith eto, mae Dawnswyr Delyn a'i ffrindiau yn cymryd canol tref Treffynnon drosodd am fwy o hwyl adeg y Gwanwyn, hefyd yn ymweld â Castell y Fflint, Bagillt, a Parc Gwledig Loggerheads. Bock Yuan Fannee o Ynys Manaw ydy ein gwestai arbennig eleni.

Noson Hen Galan, Ionawr 2004

Bob blwyddyn yn yr wythnos gyntaf o Ionawr, mae Dawnswyr Delyn a gwesteion yn cynnal noson er mwyn dathlu y flwyddyn newydd draddodiadol. Hon yw noson anffurfiol o adloniant, yn cynnwys canu, dawnsio, cerddoriaeth, ymddangosiad gan y Fari Lwyd brydferth, a beth bynnag sy'n teimlo'n addas. Rhywbeth newydd eleni - Dawnsio ar y Pryd, am y siawns o ennill y Clocsyn Aur!

Gwyl Cadi Ha, Mai 2003

Siawns i weld Dawnswyr Delyn a grwpiau dawnsio o ledled Cymru, plant ysgol lleol, a gwesteion arbennig De Wouwe o Wlad Belg, mewn dathliad o'r Gwanwyn. Dawnsio yn Nhreffynon, Maesglas, Caerwys a'r Wyddgrug - beth bynnag y tywydd...

Darllenwch mwy am gefndir y Cadi Ha ar wefan Cymdeithas Ddawns Gwerin Cymru.